Breaking News
recent
FILM COLOR GRADING

หลายท่านคงเข้าใจว่าหนังที่ถ่ายทำด้วยฟิล์มนั้นให้สีสรรทีงดงามโดยธรรมชาติ หลายท่านคงพยายามปรับสีของหนังที่ถ่ายด้วย มินิดีวี ให้คล้ายฟิล์ม หรือ...
Powered by Blogger.